EXTENDED CARE

EXTENDED CARE-programmet utökar standardgarantiperioden till högst 5 år för en komplett berättigande produktuppsättning, bestående av en eldriven takskjutport som ursprungligen konfigurerades med en METRO-drivenhet.

Detta är en banbrytande lösning inom branschen och omfattar en helt eldriven garageport.

 

Utökade garantivillkor

Vid deltagande i programmet Extended Care krävs att en betald teknisk besiktning utförs av en yrkesmontör.

Besiktningarna ska ske senast 12 respektive 36 månader efter det ursprungliga inköpsdatumet.
Regelbundna kontroller säkerställer att produkten håller länge och fungerar utan problem.

Affärspartnern ska registrera alla besiktningar i tillverkarens datasystem.

 

Fördelar för produktanvändare:

  • Tillverkaren WIŚNIOWSKI erbjuder 5 års garanti.
  • Komplett garanti för ELDRIVNA PORTAR.
  • Affärspartnern erbjuder professionell service.
  • Förbättrad driftsäkerhet för produkten.
  • Regelbunden besiktning av produkten (med två obligatoriska tekniska besiktningar).
  • Kostnadseffektiv användning av produkten.
  • Miljösmarta lösningar